Ga naar de inhoud

Geen spelfouten…

Een bezorgde én oplettende websitebezoeker meldde via e-mail dat er wellicht een spelfout in een tekst ergens op deze site zou staan. Bezorgde en oplettende websitebezoekers heb ik graag. Onder de menuknop ‘Wat’ staat tot twee keer toe: ‘Sommige mensen stoort dat niet, andere wel. Het gaat erom of dat woordje ‘andere’ nu mét of zonder n geschreven moet worden.

Welnu, ‘andere’ is hier correct. Allereerst goed om te weten: er is sprake van nevenschikking. Er zijn twee zinnen aan elkaar geplakt. In de ‘eerste’ zin (voor de komma) staat ‘sommige’; dat is hier bijvoeglijk gebruikt bij ‘mensen’. Achter de komma staat het woordje ‘andere’, dat evengoed bijvoeglijk is bij ‘mensen’, alleen is dat woord de tweede keer weggelaten. Achter de komma zijn ook de woorden ‘stoort dat’ weggelaten (samengetrokken). Als je ‘anderen’ schrijft, dan gebruik je het woord zelfstandig en dat is hier niet het geval. Het zou overigens wel kunnen, maar dat kan een betekenisverschil oproepen (al is het in deze situatie volstrekt logisch dat het ook in de tweede zin over mensen gaat). Simpel gezegd: als je het bedoelde zelfstandige naamwoord kunt invullen op de plek waar het is weggelaten, is er sprake van bijvoeglijk gebruik. Dat kan hier: Sommige mensen stoort dat niet, andere (mensen) wel.

Dank aan de bezorgde en oplettende websitebezoeker voor het kritisch lezen! Dat zouden meer mensen moeten doen…